Logo Studio2K
Lišta menu
Plocha
KATALOGY VÝROBKŮ   LETÁKY/PROSPEKTY
#
#
#
#
#
#
Návrh designu nabídkových katalogů výrobků.
Grafické zpracování dodaných podkladů.
Úpravy fotografií v Adobe Photoshopu CS4.
Sestavení zdrojového dokumentu v Adobe InDesignu CS4.
Vytvoření tiskových souborů PDF a Adobe Acrobatu CS4.
Zajištění vytištění dokumentů v tiskárně (platí pro všechny vypracované dokumenty).
  #
#
#
#
#
 
#
#
Návrh designu všech druhů letáků, prospektů apod.
Grafické zpracování dodaných podkladů.
Úpravy fotografií v Adobe Photoshopu CS4.
Sestavení zdrojového dokumentu v Adobe InDesignu CS4.
Vytvoření PDF souborů s možností vpisování údajů v bezplatném prohlížeči Adobe Reader (např. objednávky).
Sestavení jednodušších nabídkových textů v MS Word.
Vytvoření tiskových souborů PDF a Adobe Acrobatu CS4.
LEPORELA   PLAKÁTY
#
 
#
 
#
#
Návrh leporel (skládaček) až do šířky 800 mm (např. 7 skladů polí šířky 100 mm).
Možnost použití páté tiskové barvy jako podkladu (např. stříbrné z palety Pantone).
Sestavení zdrojového dokumentu v Adobe InDesignu CS4.
Vytvoření tiskových souborů PDF a Adobe Acrobatu CS4.
  #
 
#
#
#
#
Návrh plakátů jakýchkoliv rozměrů, včetně bildboardů (všech mimo politického obsahu).
Grafické zpracování dodaných podkladů.
Úpravy fotografií v Adobe Photoshopu CS4.
Sestavení zdrojového dokumentu v Adobe InDesignu CS4.
Vytvoření tiskových souborů PDF a Adobe Acrobatu CS4.
Příklady realizovaných grafických zakázek - kliknutím na náhled se zobrazí velký obrázek!
                       
Lišta patky
HOME - OBCHODNÍ GRAFIKA